Category Archives: Assemblea General d’Estudiants

El BEA abandona l’AGE pels dèficits democràtics en les votacions

Aquest divendres 30 de Març, a les 9:30h ha tingut lloc una sessió de l’Assemblea General d’Estudiants (AGE) de la Universitat de València, a la Sala Joan Fuster de la Facultat de Geografia i Història.

L'AGE poc després de que el BEA abandonara la sessió

L’Assemblea General d’Estudiants, és segons els Estatuts de la UV, el màxim òrgan de representació dels i les estudiants a nivell de la Universitat de València, però en la realitat manca de competències i d’un paper clar. D’ella formen part per propi dret tots els estudiants claustrals, més una representació d’igual nombre elegida per les Assembles de Representants (ADR) de cada Facultat.

Hui, després d’un any sense convocatòries, es reunia de nou l’AGE. Un dels principals punts de l’ordre del dia era l’aprovació d’un reglament per al propi funcionament de l’assemblea. El reglament ha estat aprovat per majoria absoluta dels presents, el BEA hi ha votat a favor, i hi ha el compromís de treballar en un reglament més ampli.

Després Gabriel Salinas (Campus Jove), actual coordinador de l’AGE, ha realitzar l’informe de coordinació d’aquest últim any. Des del BEA hem críticat la poca activitat de l’AGE i el fet de que no es consulte ni es trasmeta cap tipus d’informació sobre la tasca i reunions on assisteix el coordinador general en representació de l’assemblea. Hem demanat que s’implique realment als estudiants en el funcionament de l’AGE i que hi haja transparència en la seua actuació.

La llista tancada i pactada prèviament

La llista tancada i pactada prèviament

Un altre dels punts importants era la renovació de la Mesa de l’AGE i de tots els càrrecs interns. Aquesta elecció tria els 7 membres que formaran part de la Mesa i és realitza per llistes obertes. No obstant, les associacions “Campus Jove”, “AVEU”, “UPC” i “AVEF”, havien pactat una llista tancada i han distribuit unes paperetes on no es tenia en compte a cap dels cinc candidats del BEA que s’havien presentat. Donat que aquestes paperetes, imprimides prèviament, no contemplaven cap dels nostres candidats (els quals podíen  ser votats però només apuntant els seus noms en un full en blanc), hem demanat que s’anul·lara la votació i es realtizara una papereta on constaren tots els candidats i candidates de totes les associacions, seguint la metodologia del Claustre. Davant això, “Campus Jove” i les associacions de la dreta, s’han negat a paralitzar la votació i re-imprimir les paperetes. A la mesa, dels quatre membres presents, dos eren favorables a repetir la votació amb noves paperetes, i dos eren contraris. Finalment, ha decidit el vot de qualitat del president de la mesa, Gabriel Salinas de “Campus Jove”, qui s’ha negat a repetir la votació. Davant aquesta negativa, els i les membres del BEA hem abandonat la sessió i no hem participat de la votació.

Així, davant aquests últims fets, el BEA vol manifestar:

  • Que el fet d’existir paperetes amb llistes tancades prèviament quan la votació era oberta ha pogut condicionar el vot dels i les representants de l’AGE.
  • Que l’existència d’estes paperetes situava en clar desavantatge als candidats presentants pel BEA, que no constaven en cap llista tancada ni impresa en antelació.
  • Que el Bloc d’Estudiants Agermanats no comparteix la forma en que s’ha realitzat aquesta votació; no reconeix els resultats i emprendrà les accions necessàries per denunciar aquesta situació.
Anuncis