Category Archives: Consell de Govern

El BEA es felicita per l’aprovació del Pla d’Increment de la Docència en Valencià

Des del Bloc d’Estudiants Agermanats valorem molt positivament el Pla d’Increment de la Docència en Valencià aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València. El Pla recull l’esperit bàsic del document que el BEA va presentar ara fa un any al Claustre, i introdueix el requisit lingüístic i sancions al professorat que incomplisca les classes en valencià.

El Consell de Govern de la Universitat de València, va aprovar aquest passat dimarts 26 de Juny, un nou Pla d’Increment de la Docència en Valencià. Aquest pla, que ha el·laborat la Comissió de Política Lingüística, on el BEA ha treballat activament, preveu incrementar la oferta de docència en valencià fins assolir el 50% els propers deu anys. A banda d’aquest objectiu, el pla estableix mesures concretes per controlar i promoure el compliment de les assignatures oferides en valencià. Algunes de les mesures més importants són:

  • Augment de l’oferta de classes en valencià, al 35% del total el 2017 i al 50% el 2022.
  • Penalitzacions per als departaments i professors que incomplisquen docència en valencià. Si un professor incompleix, no podrà tornar a triar un grup en valencià durant 5 anys i el departament podrà rebre una penalització econòmica en el seu pressupost.
  • L’estudiant matriculat en un grup en valencià tindrà dret a rebre les classes, la guia docent, les pràctiques i els exàmens en la llengua pròpia.
  • S’introdueix el requisit lingüístic valencià nivell C1 per a l’accés (d’ací a 3 anys) i per a la promoció interna del professorat (d’ací a 2 anys).

Des del BEA valorem molt positivament el pla i la iniciativa de l’equip rectoral en aquesta matèria. Ens felicitem perquè portem molts anys treballant-hi, i la nostra proposta del 2011 ha sigut la base de partida del document. No obstant, no podem deixar de banda que l’ambigüitat d’alguns punts i els terminis tan llunyans, no coincideixen amb els objectius que des del BEA ens havíem marcat. En concret, dues són les principals crítiques que fem al pla:

  • No es regulen els postgraus. Els estudiants de postgraus seguiran sense tindre, pràcticament, cap classe en valencià, i no tindran cap mesura de suport. El pla estableix que s’haurà de concretar un altre pla específic per als postgraus, mentrestant però, els postgraus segueixen sense comptar amb una regulació que promoga l’ús del valencià en els mateixos.
  • Els terminis són excessivament amplis. Pensem que els objectius del pla, donades les dades reals, es podrien aconseguir amb un termini inferior. Un objectiu a 10 anys és massa llunyà i serà difícil de controlar el seu compliment.
  • Caldrà controlar-ne el compliment per a què les mesures de sanció no siguen, de nou, paper mullat.

En tot cas, la gent del BEA que hi hem estat treballant, fem una valoració global molt positiva i felicitem a l’Equip Rectoral del Sr.Morcillo per haver recollit l’essència la nostra iniciativa d’ara fa un any.

Anuncis

Apunts del Consell de Govern del 28 de Juny

Després del tradicional informe de gestió del rector, la reunió ha començat amb l’exposició dels problemes que havien sorgit a l’edifici de la Nau  per uns desperfectes a les infraestructures que requerien d’una actuació de reparació immediata, degut a que s’estaven desprenent algunes parts de l’edifici.

Al primer punt, s’han aprovat els marcs de referència sobre els quals s’hauran d’elaborar els cursos (imposats per decret) per l’obtenció de crèdits per participació en organismes de representació estudiantil. Amb un 80% obligatori de presència, el representant podrà optar a 1,5 crèdits (de graus) si realitza un curs per aprofundir en la democràcia i els valors a la universitat.

D’especial rellevància pels estudiants dels plans antics és el procés d’extinció que ha aprovat Consell de Govern. Contra el que tots pensàvem, no pot examinar-se de qualsevol assignatura fins el 2015, sinó que hi ha una eliminació progressiva de les convocatòries. Així doncs, després d’haver-se suprimit l’any de docència del curs en qüestió, es podrà examinar durant els 2 anys següents. De no ser així haurà de passar-se obligatòriament als nous plans. Tot i això, si l’estudiant té 3 assignatures o menys per aprovar, es farà una convocatòria extraordinària.

D’altra banda, s’ha aprovat la proposta conjunta de la UV, la UPV i el Consell Superior d’Investigacions Científiques, per a la creació d’un Campus d’Excel·lència Internacional, amb la marca “VLC/CAMPUS”. El BEA, des del principi, s’ha oposat a l’impuls dels Campus d’Excel·lència, que doten de recursos extra a algunes universitats fent-ne unes de primera i d’altres de segona. Apostem per un model educatiu igual a tots els territoris, en qualitat i pressupost.

També cal destacar la proposta d’unificació dels serveis de la universitat (DISE, CADE, OPAL..) en un de sol, que coordinarà la gestió entre ells mateixos.

Paral·lelament a la reunió, des de primera hora de Consell de Govern es trobaven concentrats a les portes de Rectorat un grup de membres de l’assemblea 15-M de Tarongers, per protestar sobre la presència d’empreses i multinacionals als espais de la Universitat de València, en este cas pel Cirque du Soleil. Rectorat ha disposat 2 membres de seguretat a les portes de la Junta de Govern, però la protesta ha transcorregut de forma totalment pacífica i no hi ha hagut cap incident. A la reunió, al ser preguntat el rector per aquesta qüestió, ha afirmat que s’hauran d’imposar una sèrie de taxes i criteris per la contractació a l’hora de cedir espais.