Què fem?

Tal i com recullen les nostres bases ideològiques, l’objectiu fonamental del BEA és la defensa dels drets i de les aspiracions legítimes dels i les estudiants d’arreu del País Valencià, com també d’arreu del món.

A la plana principal, trobareu notícies sobre les activitats reivindicatives i ludiques que duem a terme el BEA amb l’objectiu de contribuir en la mesura dels nostres esforços a convertir el sistema universitari i docent de les nostres Universitat i esdevenir en un instrument vàlid per al procés de transformació de la societat.

En aquest apartat però, ens centrarem en relatar el seguit d’òrgans universitaris de la UVEG on participem, així com d’altres fòrums cívics i socials del País Valencià on som presents i recolzem amb la nostra activitat.

Al Consell de Govern

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern ordinari de la Universitat. Els representants dels estudiants són 5 membres elegits pel Claustre, un dels quals pertany al BEA. La seua funció és la d’assistir al Rector en tots els assumptes de la seua competència.

Al Claustre

El Claustre és el màxim òrgan de representació, decisió i control de la Universitat de València. És format pel rector, que el presideix, els estudiants, Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d’Administració i Serveis (PAS). El Claustre es renova cada 4 anys, tret dels estudiants que ho fem cada any.

En relació amb el claustre, direm finalment que les seues funcions més importants són:

  • Elaborar els Estatuts de la Universitat i aprovar-ne les propostes de modificació.
  • Establir els criteris per la creació, modificació i supressió de facultats o escoles.
  • Debatre i aprovar les línies generals pressupostàries de la Universitat
  • Debatre l’informe de gestió que presente el rector anualment.

A les Juntes de Centre i els A.D.R

La Junta de Facultat és el màxim òrgan de representació, decisió i control del centre. És composta pel degà, que la presideix, i pel PDI, el PAS i els estudiants.

Són funcions de la Junta de centre:

  • Elegir, una volta cada tres anys, el degà de la facultat.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre (que és el document que regula tot el funcionament de la facultat).
  • Aprovar la composició de les Comissions Acadèmiques de Títol, que són les encarregades d’organitzar la docència i garantir la coherència acadèmica de cada titulació.
  • Aprovar, si s’escau, les propostes d’Oferta del Curs Acadèmic (OCA) elaborades per les CAT’s i remetre-les al Consell de Govern.
  • A més: resoldre els conflictes que puguen sortir al centre, aprovar la memòria anual d’activitats, proposar la creació de nous títols, l’establiment de numerus clausus, la remodelació d’infrastructures, etc.

Per altra banda, l’A.D.R. o Assemblea de Representants, és formada pels representants elegits a junta de centre o claustre per cada facultat, a més de pels delegats de cada curs. Les funcions de l’A.D.R. van des de l’aprovació dels pressupostos per a les activitats dels estudiants fins a acordar o proposar les mesures que s’estimen oportunes per defensar els seus drets. Cada facultat o centre té el seu corresponent despatx de l’A.D.R.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s

%d bloggers like this: